Provozní řád

Mama&Me Pardubice

Sídlo: Lípová 230, 411 56, Bohušovice nad Ohří
IČO: 46768840
Provozovna: třída Míru 68, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Odpovědná osoba: MUDr. Jiří Kožíšek
Pověřené osoby: Markéta Kožíšková

1. Provozní doba Mama&Me je dle platného rozvrhu uvedeného na webových stránkách www.mamame.cz. Využití prostor je možné po předchozí domluvě s pověřenu osobou i na soukromé akce mimo běžnou otevírací dobu nebo v případě veřejných mimořádných akcích pořádaných samotným Mama&Me.

2 Mama&Me je určeno pro všechny - děti, rodiče, prarodiče, příbuzné i kamarády. Návštěvníci mají k dispozici vstupní chodbu, prostory pro: pohybové aktivity, předporodní kurzy, přednášky, atd., 2x sociální zařízení (ženy, muži).

3. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v Mama&Me. Doprovod nenechává své dítě bez dozoru. V Mama&Me je pobyt povolen jen zdravým dětem a jejich odpovědných zástupců. Do vnitřních prostor je přísný zákaz osobám s infekčním onemocněním. V případě podezření pověřených osob Mama&Me na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si Mama&Me vyhrazuje právo předčasně ukončit pobyt doprovodu s dítětem v Mama&Me.

4. Případné poškození vybavení Mama&Me hradí po domluvě rodiče dítěte.

5. Děti i jejich doprovod se přezouvají ve vstupní chodbě. Na odložení věcí slouží boxíky a věšák umístěný za dveřmi v prostorách Mama&Me. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. Vstup do prostor je možný pouze v přezůvkách či ponožkách.

6. Kočárky lze zanechat v přístupové chodbě. Za kočárky a věci v nich uložené nebere Mama&Me žádnou zodpovědnost. Na vyžádání si může návštěvník zapůjčit zámek, kterým si může po dobu návštěvy, kočárek uzamknout.

7. Rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, lednici a kávovar mohou využívat pouze pověřené osoby. Pokud bude kdokoliv potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obrátí se na pověřenou osobu.

8. Technické zařízení (notebook, reproduktor, dataprojektor) obsluhuje pověřená osoba.

9. V celém prostoru Mama&Me platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

10. Každý návštěvník souhlasí s uveřejněním fotografií/videí pořízených v Mama&Me na webových, facebookových a instagramových stránkách Mama&Me.

11. Vstupem do Mama&Me vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto provozním řádem a obchodními podmínkami Mama&Me.

12. Před odchodem rodiče uklidí hračky po svém dítěti.

13. V případě vzniku požáru je každý dospělý povinen použít hasící přístroj a ihned přivolat hasiče na telefonním čísle 150 a neprodleně i se svým dítětem opustit prostor Mama&Me.

14. Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby Mama&Me, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.